Fikri Sınayi Mülkiyet

Sitenin, yasal sahibi Süedser Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’dir. Bu sayfada bulunan tüm veriler, yazılar, fikirler, bilgiler, ibareler, resimler, markalar, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner ve diğer tüm ifadeler ile benzer fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeninin ve/veya Süedser’e lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir. Süedser’den yazılı onay alınmaksızın, üzerinde değişiklik yapılması, çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer bir iletişim aracı kullanılmak suretiyle dağıtılması, paylaşılması, gönderilmesi, kısmen ya da tamamen indirilmesi ve satılması yasaktır.

Süedser, yukarıda anılan yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dahil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.